อัลบั้มภาพ "ศาลเจ้าแม่ไทรย้อย"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพแหล่งท่องเที่ยว > ศาลเจ้าแม่ไทรย้อย ( ประกาศเมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2561 )

 
เป็นสถานที่ที่ชาวเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ให้ความเคารพสักการะบูชาแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำบางปะกง บริเวณทิศเหนือของสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์