อัลบั้มภาพ "วัดสนามจันทร์"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพแหล่งท่องเที่ยว > วัดสนามจันทร์ ( ประกาศเมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2561 )
 
เป็นสถานที่สำคัญในการประกอบพิธีทางศาสนา เป็นที่สักการะบูชาของพุทธศาสนิกชนในและนอกเขตเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์