อัลบั้มภาพ "กล้วยแปรรูป"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพสินค้าชุมชน > กล้วยแปรรูป ( ประกาศเมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2561 )

 
กล้วยฉาบบรรจุในถุง น้ำหนัก 1 ขีด จำหน่ายถุงละ 10 บาท น้ำหนัก 2 ขีด จำหน่ายถุงละ 20 บาท น้ำหนัก 1 กก. จำหน่ายกก.ละ 60 บาท สถานที่จำหน่าย กลุ่มสตรีตำบลบ้านโพธิ์ นางนงเยาว์ ศรีวิไลสกุลวงค์ 71/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา