อัลบั้มภาพ กิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง
* อัลบั้ม *
กิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง
กิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 156 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 กันยายน 2561
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 30 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 กันยายน 2561
ร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวน 200 ต้น
ร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวน 200 ต้น
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 40 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 กันยายน 2561
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของผู้บริหาร พนักงานลูกจ้างประจำ
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของผู้บริหาร พนักงานลูกจ้างประจำ
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 30 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 กันยายน 2561
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเ
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเ
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 25 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 กันยายน 2561

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 25 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 กันยายน 2561
ตัดต้นไม้ถางหญ้า ปรับทัศนียภาพ ในเขตเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ 8 สิ
ตัดต้นไม้ถางหญ้า ปรับทัศนียภาพ ในเขตเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ 8 สิ
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 28 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 กันยายน 2561
โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำ
โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำ
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 29 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 กันยายน 2561
มอบรถคนพิการ
มอบรถคนพิการ
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 101 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 มิถุนายน 2561
ทต.บ้านโพธิ์ ล้างทำความสะอาดบันไดท่าน้ำอ.บ้านโพธิ์
ทต.บ้านโพธิ์ ล้างทำความสะอาดบันไดท่าน้ำอ.บ้านโพธิ์
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 41 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 มิถุนายน 2561

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2561
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2561
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 41 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 มิถุนายน 2561
วันเทศบาล”  วันที่  24  เมษายน  ของทุกปี
วันเทศบาล” วันที่ 24 เมษายน ของทุกปี
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 30 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 มิถุนายน 2561
รณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561
รณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 29 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 มิถุนายน 2561
ศึกษาดูงาน จ.เลย
ศึกษาดูงาน จ.เลย
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 34 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 มิถุนายน 2561
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนั
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนั
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 32 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 มิถุนายน 2561

ประชุมประชาคม เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์  ประจำปีงบประมาณ 2561
ประชุมประชาคม เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2561
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 36 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 มกราคม 2561
งานซ่อมผิวจราจรคอนกรีตถนนสายหลัก 3122 ดอนสีนนท์-บ้านโพธิ์
งานซ่อมผิวจราจรคอนกรีตถนนสายหลัก 3122 ดอนสีนนท์-บ้านโพธิ์
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 25 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 มกราคม 2561
งานตีเส้นจราจรและทางม้าลายเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
งานตีเส้นจราจรและทางม้าลายเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 29 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 มกราคม 2561
งานปรับปรุงถนนลาดยางสายประชาร่วมใจ 2
งานปรับปรุงถนนลาดยางสายประชาร่วมใจ 2
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 31 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 มกราคม 2561
วันเด็กแห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์  ประจำ
วันเด็กแห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประจำ
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 29 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 มกราคม 2561