อัลบั้มภาพ มอบรถคนพิการ
* อัลบั้ม *
มอบรถคนพิการ
มอบรถคนพิการ
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 60 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 มิถุนายน 2561
ทต.บ้านโพธิ์ ล้างทำความสะอาดบันไดท่าน้ำอ.บ้านโพธิ์
ทต.บ้านโพธิ์ ล้างทำความสะอาดบันไดท่าน้ำอ.บ้านโพธิ์
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 9 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 มิถุนายน 2561
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2561
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2561
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 11 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 มิถุนายน 2561
วันเทศบาล” วันที่ 24 เมษายน ของทุกปี
วันเทศบาล” วันที่ 24 เมษายน ของทุกปี
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 3 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 มิถุนายน 2561
รณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561
รณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 4 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 มิถุนายน 2561

ศึกษาดูงาน จ.เลย
ศึกษาดูงาน จ.เลย
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 8 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 มิถุนายน 2561
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนั
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนั
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 9 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 มิถุนายน 2561
ประชุมประชาคม เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2561
ประชุมประชาคม เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2561
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 9 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 มกราคม 2561
งานซ่อมผิวจราจรคอนกรีตถนนสายหลัก 3122 ดอนสีนนท์-บ้านโพธิ์
งานซ่อมผิวจราจรคอนกรีตถนนสายหลัก 3122 ดอนสีนนท์-บ้านโพธิ์
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 3 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 มกราคม 2561
งานตีเส้นจราจรและทางม้าลายเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
งานตีเส้นจราจรและทางม้าลายเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 6 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 มกราคม 2561

งานปรับปรุงถนนลาดยางสายประชาร่วมใจ 2
งานปรับปรุงถนนลาดยางสายประชาร่วมใจ 2
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 9 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 มกราคม 2561
วันเด็กแห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประจำ
วันเด็กแห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประจำ
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 มกราคม 2561
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 ธันวาคม 2560
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ จัดงานวันขึ้นปีใหม่ ป
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ จัดงานวันขึ้นปีใหม่ ป
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 10 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 ธันวาคม 2560
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ต้อนรับคณะศึกษาดูงานกิจกรรมผู้สูงอายุเทศบ
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ต้อนรับคณะศึกษาดูงานกิจกรรมผู้สูงอายุเทศบ
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 16 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2560
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2560
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 14 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 พฤศจิกายน 2560
โครงการประเพณีแห่หลวงพ่อพระพุทธโสธรทางบก/ทางน้ำ
โครงการประเพณีแห่หลวงพ่อพระพุทธโสธรทางบก/ทางน้ำ
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 13 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 ตุลาคม 2560
โครงการสร้างพลังชุมชนเพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอย ประจำปี 2560
โครงการสร้างพลังชุมชนเพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอย ประจำปี 2560
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 12 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 สิงหาคม 2560
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
(จำนวน 29 รูป ชมแล้ว 16 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 สิงหาคม 2560
โครงการสร้างพลังชุมชนเพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลบ้านโพ
โครงการสร้างพลังชุมชนเพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลบ้านโพ
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 4 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 สิงหาคม 2560